Nasze usługi udzielane są w PORADNI POZ w ramach kontraktu z NFZ w zakresie świadczeń lekarza rodzinnego i pielęgniarki rodzinnej. Prowadzimy także punkt szczepień i gabinet zabiegowy.

Wysokiej klasy specjaliści przyjmują komercyjnie w PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH.

Do Państwa dyspozycji jest również PRACOWNIA REHABILITACJI.

REHABILITACJA DLA OSÓB ZDEKLAROWANYCH DO PORADNI POZ JEST BEZPŁATNA.

Od 1 marca 2012 r. naszą ofertę poszerzamy o turnusy rehabilitacyjne.

Poradnia zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów osobiście lub przez osoby trzecie w godzinach pracy przychodni od godziny 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. Rejestracja odbywa się także telefonicznie pod numerem 12 352 22 29

Pacjenci niepełnoletni powinni zgłaszać się z osobą dorosłą, upoważnioną do opieki, mogącą udzielić informacji o ogólnym stanie zdrowia dziecka.

Pacjenci pozostający pod opieką poradni specjalistycznych powinni dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji leczenia.

Przypadki nagłe otrzymują pomoc niezwłocznie.

Zgodnie z art. 43 i 47c Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych "Kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci osoby represjonowane, osoby które posiadają tytuł ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI lub ZASŁUŻONEGO DAWCY PRZESZCZEPU oraz żołnierze i pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa" mają prawo do korzystania ze świadzeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz zgodnie z art. 49 ust. 1 dokumentem potwierdzający prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwiającym potwierdzenie wykonania świadczeń jest karta ubezpieczenia /Zaświadczenie RMUA/.